Error processing SSI file

Bestyrelsens beretning

ved 100 Mands Foreningen 1931's generalforsamling
mandag den 17.februar 2003 i 'Den Danske Kro'

På bestyrelsens vegne er det med glæde, at jeg byder jer allesammen: Hjerteligt Velkommen til 100 Mands Foreningens generalforsamling 2003. Det er en fornøjelse, at se så stort et fremmøde. Det er lige før, vi ikke kan være i disse, ellers så hyggelige og velegnede lokaliteter.

Ser vi tilbage på det forløbne år, ser det overordentlig positivt ud, da det er lykkedes at realisere den medlemsfremgang, som vi i bestyrelsen har ytret ønske om i årevis. Vi er p.t. ca. 88 medlemmer og tallet er stadig stigende. Det er finurligt, at tænke på, at vi ikke skal mere end 3 år tilbage i tiden, hvor der var røster fremme om, at nedlægge foreningen og dele midlerne. Dette skete heldigvis ikke. "Sorg blev til glæde vendt"

Apropos sorg har vi desværre, i det forgangne år, mistet tre af vore ældste og dermed også mest trofaste medlemmer. Jeg vil bede forsamlingen om at rejse sig, i tavs respekt, for at mindes:

Sixten Schmädicke f.1905
Svend Gylling Hansen f.1909
Wagn Sørensen f.1925

Ære være deres minde

Som det fremgår af den 'Hilsen fra Formanden', som blev tilsendt alle medlemmer ved årsskiftet, er der kommet en række nye folk til vor gode, gamle forening, nogle af dem er endda yngre ... og for at sige det rent ud: Op til flere af dem er sågar kvinder. De skal alle være hjerteligt velkomne!

Den folder, som blev færdiggjort og taget i brug sidste år, har måske en del af æren for medlemsfremgangen. Michael supplerer gerne med flere eksemplarer, hvis man står og mangler.

Som nævnt er der påbegyndt en hjemmeside, men den er stadig under konstruktion, så vi er spændte på nyt.

Det går også godt med fotoarkivet, men vi mangler stadig mange (og det er selvfølgelig typisk dem, der ikke kommer til foreningens forskellige sammenkomster) og som vi derfor ofte kun kender af navn. Så de pågældende må meget gerne sende et vellignende portræt-foto til formanden eller kasseren (det er osse ... heller ikke mig).

Sensommerfesten i de små haver i Pile Allé var meget vellykket, ikke kun p.g.a. at det var bestyrelsen selv, der var festkomité, men også Peder Elbæk's Wienertrio, det kolde bord og det varme vejr.

Der har været bestyrelsesmøder i forbindelse med festen, såvel som ang. folderen, hjemmesiden og de vedtægtsændringer (udarbejdet af Viggo Happel, Rita Bonke og Børge Bjerg), som fremlægges for generalforsamlingen i dag. Bestyrelsen anbefaler, at stemme for ændringsforslaget.

Kasseren og formanden er blevet enige om, at fordele de opgaver der tidligere kun blev varetaget af kasseren, imellem sig, således at der bliver mere balance i arbejdsbyrden. Vi vil også begge bestræbe os for, at være til rådighed for medlemmernes evt. henvendelser og spørgsmål.

Med håbet om en fortsat god og hyggelig generalforsamling og alt godt for hvert enkelt medlem i det kommende år, vil jeg bede jer om, at vi rejser os og udbringer et trefoldigt Leve for vor gamle, hæderkronede forening.

Musikernes 100 Mands Forening 1931 LÆNGE LEVE !

Holger Rønnow

Error processing SSI file