Error processing SSI file

Bestyrelsens beretning

ved 100 Mands Foreningen 1931's generalforsamling
mandag den 23. februar 2004 i 'Den Danske Kro'

Først et hjerteligt velkommen til jer alle sammen på bestyrelsens og egne vegne.
Vi er glade for det store fremmøde og håber, at vi får en god og hyggelig Generalforsamling.
Vi vil indledningsvis mindes de medlemmer, som afgik ved døden i 2003.
Må jeg bede jer rejse jer i respekt for:

Sv. Aage Gylling Hansen, der døde i januar, 93 år gammel.
John Preben Jensen og
Tommy Seebach, der begge døde den 31. marts,
henholdsvis 79 og 53 år gamle.

Æret være deres minde.

Nogle få medlemmer har i det forløbne år været ramt af sygdom.
Nogle desværre alvorligt. Vi ønsker dem alle en god bedring.

Ellers er det med glæde, at vi konstaterer, at foreningen er vokset støt hen imod det ønskede antal på nærved 100 personer. Jeg siger personer, for vi må jo ikke glemme at 100 Mands Foreningen - heldigvis - har en hel del kvindelige medlemmer.

Vi har også fået hjemmesiden www.100mand.dk godt i gang med et stort antal medlemmer på medlemslisten. Vi mangler dog stadig samtykkeerklæringer fra en del, så brug lige 2 minutter og et frimærke på sagen og send den til mig.
Primus motor som Webmaster, der har taget sig af alt det tekniske og været til uvurderlig hjælp ved opsætningen af siden (bl.a. dias-show og den fine baggrund, indsætttelse af billeder m.m.) er Tommy Jo, som jeg hermed vil overrække en lille symbolsk gave for hans store indsats.

Efter den vellykkede sommerfest i ”de små haver” i august, er vi allerede gået i gang med overvejelser om, hvad vi kan finde på i år for at leve op til, eller måske endda overgå succes'en.

Jeg har en hilsen fra Flemming Krøll, som ikke kunne komme i dag, med ønsket om ”Godt Nytår til alle.”
Må jeg tilslutte mig dette fromme ønske i håbet om alt godt for hver enkelt medlem. Lad os - traditionen tro - rejse os og udbringe et trefoldigt Leve for Musikernes 100 Mands Forening 1931. Foreningen Længe Leve!

Holger Rønnow

Error processing SSI file