Error processing SSI file

Bestyrelsens beretning

ved 100 Mands Foreningen 1931's generalforsamling
torsdag den 24. februar 2005 i 'Den Danske Kro'

Kære kammerater og gode venner! (som Jørgen Ryg sagde)

Foreningen har atter haft et godt år med en pæn medlemstilgang, men desværre også en del sygedage for enkelte. Vi håber at alle er blevet raske eller er i rigtig god bedring.

Hvis der er nogen, der synes at de har hørt det før, har det sin rigtighed. Dette var indledningen til min årlige julehilsen, som det atter lykkedes at få sendt ud efter jul på trods af, at den var skrevet i november.

Hjerteligt velkommen til den årlige ordinære Generalforsamling!

Det er med stor glæde, at vi ikke ved denne GF skal rejse os for at mindes afdøde medlemmer i årets løb. Dette til trods for, at et af vore medlemmer befandt sig i katastrofeområdet under den forfærdelige tsunami 2. juledag i Asien. Jeg taler om Per Sørensen, som uskadt kunne vende hjem til Danmark fra sin ferie på Phuket Island i Thailand og som vi har fornøjelsen af at se her i dag. Tillykke Per!

Den årlige sommerfest var igen et hyggeligt møde medlemmerne imellem i M.G. Petersens Familiehave, garneret med god mad og drikke og ledsaget af fin underholdning af Jean Zederkopff's Trio. Desværre blev der ikke fotograferet så meget, så det er sparsomt med billeder fra festen. Skulle der være nogen der ligger inde med fotos fra dagen, vil vi være meget glade for at kunne benytte dem på hjemmesiden! Der er også plads til flere med eller uden foto på hjemmesidens medlemsliste. Hold jer ikke tilbage!

Vi har erfaret at Aage Sørensen har afhændet haven, men kommer til at hjælpe e nye ejer med bl.a. valg af underholdning i en overgangsperiode. Dette kunne måske være anledning til at vi fandt et nyt sted for næste års fest, hvis nogen skulle ønske en forandring. Forslag modtages med taknemlighed af bestyrelsen.

Enkelte medlemmer har ytret utilfredshed med, at det er svært at få kontakt til vores kasserer Michael, der som bekendt er bosat i Sverige. Da han ikke kan sidde hjemme med hånden på telefonrøret hele tiden, er det en god idé at ringe på hans mobiltelefon, hvor han altid kan træffes. Bemærk også den nye e-mail og adresse, som fremgår af hovedet på nyhedsbrevene og hjemmesiden. Alle hans tidligere adresser er annullerede.

I forbindelse med sygdom har vi erfaret, at det ofte kan være vanskeligt at overholde vedtægternes krav mht. at sende lægeattest osv. Dette vil vi prøve at rette op på, sammen med nogle svagheder i formuleringerne af flere af vedtægternes paragraffer, som vi er blevet opmærksomme på. Bestyrelsen har derfor udarbejdet nogle ændringsforslag til vedtægterne, som I alle har fået tilsendt og som tilmed har kunnet studeres på hjemmesiden af dem med mulighed derfor. Det er klart, at bestyrelsen varmt anbefaler jer at stemme for disse ændringer, så der bliver bedre vilkår ved sygdom og klarere regler ved optagelse af nye medlemmer og bedre vedtægter som helhed.

Med håbet om en god, saglig og ikke mindst hyggelig Generalforsamling vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et rigtigt godt nyt år og bede jer rejse jer i et trefoldigt Leve for vor gamle hæderkronede forening.

Musikernes 100 Mands Forening 1931 - Den længe leve!

Holger Rønnow

Error processing SSI file