Error processing SSI file

Bestyrelsens beretning

ved 100 Mands Foreningen 1931's generalforsamling
torsdag den 26. februar 2007 i 'Den Danske Kro'

Ved sidste generalforsamling kunne jeg desværre i deltage på grund af Lis' og min ufrilligt, forlængede ferie i udlandet. Det er derfor en særlig glæde at kunne være her i dag og se så mange fremmødte.

Desværre er der også den sørgelige melding, at vi siden sidste GF, har mistet hele tre af vore medlemmer. Jeg vil derfor bede forsamlingen rejse sig og med et øjebliks stilhed vise behørig respekt for dem vi måtte tage afsked med:

Viggo Happel - født 20. januar 1935 - døde 27. marts 2006

Rudolph Alexander Hanius Hansen - f. 24. august 1947 - døde 20. juni 2006

Bengt Roland - født 23. oktober 1943 - døde 4. august 2006

Æret være deres minde!

Det har virkelig været meget trist og alt for mange, vi har mistet i den senere tid, i en alt for ung alder. Det var derfor virkelig befriende og dejligt livsbekræftende, at konstatere at vores ældste medlem Henry Rasmussen, den 9. januar i år, kunne fejre sin 90 års fødselsdag. Henry fik selvfølgelig en hilsen fra foreningen på dagen med det obligatoriske gavekort. Jeg havde ham i telefonen kort efter, hvor han takkede begejstret for hilsenen. Trods det at vi aldrig var mødtes før og end ikke havde talt sammen, udviklede der sig hurtigt en god og lang samtale, hvor Henry blandt andet fortalte om sit lange og spændende musikerliv, som pianist bl.a. i Elo Magnussens og Teddy Petersens Orkestre og Svend Gyldmarks Tonefilmorkester. Egne ensembler og i mange andre sammenhænge. Jeg blev så inspireret af hans beretninger, at jeg gav mig til at skrive en hel artikel om Henry. Den vil fremstå på foreningens hjemmeside, så snart webmasteren får tid til at sætte den på. For dem der ikke har adgang til internettet, skal jeg gerne, hvis man ønsker det, sende en udskrift pr. almindelig post.

Vi kan med glæde konstatere, at der også stadig er tilgang af nye medlemmer til vores gamle forening. De skal alle være meget velkomne!

Det forløbne års højdepunkt, var ubetinget 75 års jubilæet i NIMB, som jo nu desværre ikke eksisterer mere i den skikkelse. Vi havde en dejlig fest med fremragende underholdning, udelukkende af medlemmer af foreningen. Endnu engang en stor tak for det!

Vi er nu klar til et nyt år, som vi ser frem til med glæde og i forventning om trivsel og vækst for foreningen og alt godt for vore medlemmer.

Lad os rejse os og udbringe et 'Leve' for vores gamle, hæderkronede forening

100 Mands Foreningen, Længe leve!

p.b.v.

Holger

Error processing SSI file