Error processing SSI file

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingen 17. februar 2003 var meget fint besøgt. Den Danske Kro's lokale var fyldt til bristepunktet, men det gik, og trængslen var med til at forhøje den gode stemning.

Til dirigent blev valgt Tommy Jo, som forvaltede posten fortræffeligt. Formandens beretning blev enstemmigt godkendt. Det samme blev kassererens regnskab. Forsamlingen blev hurtigt enige om, at lade kontingentet være uforandret, da foreningens økonomi er ganske fornuftig.
Bestyrelsen havde udarbejdet nogle ændringsforslag til vore love og disse blev vedtaget meget velvilligt.
Generalforsamlingen vedtog at ændringerne skulle træde i kraft straks.
Alle bestyrelsesmedlemmer samt revisorerne blev genvalgt.
Under punktet: "EVT." var lidt diskussion m.h.t. ugedagen for afholdelsen af generalforsamlingen.
Det mundede ud i, at fastholde mandag som den dag, der er bedst for de fleste i foreningen.

Til slut kunne formanden takke dirigenten for at have ledet mødet på glimrende vis, og samtidig må man sige, at det er en fornøjelse at deltage i en generalforsamling med så afslappet og hyggelig stemning.

Svend Johansen

Error processing SSI file