Error processing SSI file

Generalforsamlingsreferat

Referat fra ekstraordinær generalforsamling søndag den 29.august 2004 i M.G. Petersens Familiehave

Kassereren fremlagde korrigerede regnskaber for årene 2001, 2002 og 2003.

Generalforsamlingen godkendte regnskaberne.

Referent: Holger

Error processing SSI file