Bestyrelsens beretning ved
100 mands foreningens GF den 25. februar 2008


Først et rigtig hjerteligt velkommen her på Den Danske Kro til den årlige, ordinære generalforsamling i vor nu snart 77-årige hæderkronede 100 mands forening.

Indledningsvis vil jeg bede forsamlingen rejse sig, for med et øjebliks stilhed, at mindes vort mangeårige, trofaste medlem Per Sørensen, som vi desværre mistede kort før jul – den 18. december 2007 - i en alder af kun 60 år – Æret være dit minde!

Vores næstformand Rita Bonke blev i april sidste år, ramt af en blodprop i hjernen og faldt omkuld i sit hjem på badeværelsesgulvet og pådrog sig herved også brud på venstre arm. Rita lå hjælpeløs dér i hele tre dage, før hun kom i kontakt med familien og blev indlagt på hospitalet. Hvordan det lille, spinkle menneske kunne overleve den medfart, er mig stadig den dag i dag en total gåde, men fruen må jo være gjort af et helt specielt stof og er kommet sig så godt efter uheldet, at vi kan glæde os over at hun ikke alene stadig er iblandt os – men tilmed er til stede her i dag!

Perry Knudsen har også haft problemer med helbredet og har været indlagt i flere omgange på Hillerød Sygehus med dårlige nyrer og dårligt hjerte. Vi håber at Perry har det bedre og ønsker fortsat god bedring.

Sommerfesten i M.G. Petersens Familiehave var en stor succes, ikke mindst pga. Bror Caspersens Kapel, der spillede ørevenlig musik med Niels Jørgen Pedersens Shadows-guitar som omdrejningspunkt og ledsaget i fin stil af de to garvede musikere Jens Gundorph og George Forbat.
Desværre var Bror Freddy så uheldig at komme til skade med sit ene ben, da han bagefter prøvede at springe over, hvor gærdet var lavest - så at sige. Vi håber at benet er blevet helt rask og klar til at stampe takten igen.

Hjemmesiden har skiftet webmaster, da Tommy Jo, som i tæt samarbejde med undertegnede, var med til at oprette og designe siden, ikke mere kunne afse tid til at holde siden vedlige og opdateret jævnligt. Jeg har sat stor pris på Tommys indsats og vil hermed takke ham for det store arbejde, som han har lagt i hjemmesiden siden dens start. Vores nye webmaster Jonas Vago – er en ung datalog, søn af musikeren Andreas Vago, som nogle her måske kender - bl.a. fra hans optræden på Færgen ’Sjælland’ med George Forbats orkester til en sommerfest for nogle år siden.

Der er sket en meget omfattende, gennemgribende og tidskrævende opdatering af alle vore medlemmers data og fotos – til brug for både hjemmesiden og i andre foreningssammenhænge. Det gælder fødselsdatoer og –år.(Vi mangler endnu et par enkeltes – som bl.a. er nødvendige at kende, når vi skal sende gavebreve på runde fødselsdage o.lign.) privatadresser, telefonnr. og mobilnr. såvel som e-mail og hjemmesideadresser. Det er data, som hele tiden ændres og som jeg personligt har taget mig af, og jeg vil sætte stor pris på, hvis medlemmerne selv tjekkede efter om alt er helt up to date – og hvis ikke – giver mig et praj. På forhånd tak!

Og så er vi igen i den situation, hvor der er plads til nogle flere nye medlemmer. Se jer om i kredsen af kolleger, om der kunne være nogle potentielle emner og brug gerne som argumentation, den opregning som Michael har foretaget over, hvad man får for sit kontingent (eller sin præmie, hvis man foretrækker at kalde den dét). - Jeg gentager gerne, hvad jeg har sagt tidligere:

Hvis hvert medlem skaffede bare ét andet nyt medlem, blev medlemstallet fordoblet – og der ville blive brug for en venteliste for at komme ind i foreningen. Vi ville i bestyrelsen være glade for jeres hjælp til at hverve nye medlemmer – Det er utvivlsomt den bedste måde at gøre det på – Igen på forhånd tak!
Til slut vil jeg håbe at vi får en god og saglig, men ikke mindst, hyggelig generalforsamling!

Lad os - traditionen tro - rejse os og udbringe et ’Leve’ for den gamle forening

Musikernes 100 mands forening af 1931 længe leve

På bestyrelsens vegne

Holger