Bestyrelsens beretning ved
100 mands foreningens GF den 23. februar 2009

Et varmt og hjerteligt velkommen til 100 mandsforeningens årlige ordinære generalforsamling. Det er imponerende, at så mange er mødt op. Det tager vi i bestyrelsen som et godt tegn på medlemmernes interesse for - og medleven i - den gamle hæderkronede forening, som jeg ynder at kalde den. Jeg håber at vi kan være her alle sammen – ellers må vi have større lokaler til næste år.

Vi har desværre mistet to af vore trofaste medlemmer i årets løb – og jeg vil derfor bede forsamlingen rejse sig for med et øjebliks stilhed, at vise dem den behørige respekt.

Den 21. april 2008 døde vort mangeårige medlem Niels Bernhart, der var født den 9. maj 1946, af et hjertestop – knapt 62 år gammel.
Den 6. november 2008 sov vor Næstformand Rita Bonke, som var født den 18. juni 1936, stille ind i sit hjem. Rita blev det første kvindelige medlem af foreningen i 1968. Fra 1970 kom hun i bestyrelsen og avancerede til formandposten, som hun bestred fra 1978 til 2001, hvor hun overtog næstformandshvervet til sin død. Rita blev 72 år.
Æret være deres minde.

Vi skal som følge af Ritas bortgang i dag vælge en ny Næstformand. Vi har i bestyrelsen besluttet os for ikke at pege på nogen bestemt kandidat til posten – men at lade generalforsamlingen vælge frit blandt de medlemmer, som stiller op til dette hverv.
Som det ses af dagsordenens punkt 7. skal vi også vælge 1 kasserer – Michael modtager gerne genvalg. 1 ordinært bestyrelsesmedlem - Jørn modtager gerne genvalg. 1 bestyrelsessuppleant - Jens Gundorph modtager gerne genvalg. 1 kritisk revisor - Lis Bjerring modtager gerne genvalg. 1 regnskabsrevisor - Aage Bonde modtager gerne genvalg. Og endelig 1 revisorsuppleant - George Forbat modtager sluttelig også gerne genvalg.

Vi har haft en pæn tilgang af medlemmer i det forgangne år – og byder i den anledning alle de nye et særligt varmt velkommen og håber at de vil falde godt til her i vor lille, men hyggelige forening.

Sensommerfesten, der afholdtes den 31. august, var denne gang i maritime omgivelser i ’Sejlklubben Frem’s restaurant med en overdådig lækker buffét og dejlig musikalsk underholdning af Jean Zederkopff’s Trio, der spillede danske evergreens med jazzfeeling. Solen strålede ned fra en klar himmel – så igen var vi heldige med vejret! Den eneste indvending man kunne komme med, var måske stedets tilgængelighed – men jeg synes nok at helheden for arrangementet derude overgik de mindre transportvanskeligheder, der måtte være. Og så har vi lovet at det amerikanske lotteri vender tilbage til den kommende sommerfest.

Facebook har virkelig vundet indpas herhjemme – og således også i foreningen. Vi har vores egen gruppe og profil – som bl.a. efterkommer det krav der var, fra enkeltes side, om mulighed for interaktivitet medlemmerne og foreningen imellem. Det er nu ikke blevet benyttet så meget endnu. Men det kan jo komme! Medlemmer som ikke har internet eller ikke er interesseret i Facebook, prøver vi selvfølgelig at servicere tilsvarende på tilbørlig vis ad de sædvanlige kanaler – ved udsendelse af nyhedsbreve etc. Interessen for foreningens egen hjemmeside er også virkelig pæn, da der f. eks. siden december 2007 har været 3000-3500 besøgende.
Nu vil jeg overlade ordet til kasserer Michael, der gør rede for regnskabet og ønske alle en god og udbytterig generalforsamling – og ikke mindst hyggeligt samvær over en bid brød og en dram – derefter… Men først vil jeg bede forsamlingen om at rejse sig og udbringe et trefoldigt Leve for vor gamle, hæderkronede forening.

Musikernes 100 mandsforening 1931 – den længe leve!

Holger (formand)