Error processing SSI file
Paul Francis19. september 1958 – 23. maj 2009

Meldingen om at vort kære og trofaste medlem Paul Francis – på en lejrskoletur til Berlin med sin ottendeklasse – havde fået en alvorlig hjerneblødning – var naturligvis meget chokerende for alle, der hørte om den tragiske hændelse. Alligevel håbede vi på, at Paul ville komme sig - men trods ihærdig og intensiv behandling, blev hans tilstand stadig dårligere. Og efter at hustruen Linda havde våget over Paul, der lå i koma og respirator i Berlin - og senere fik ham overflyttet til Glostrup Hospital med ambulancefly – brast håbet, da Paul døde den 23. maj.
Vi er alle i tankerne hos Linda og familien i denne svære tid.

Paul, der efter HD, blev uddannet som bibliotekar og siden folkeskolelærer med historie og musik som hovedfag, var en engageret musiker, såvel som selskabsmusiker, som i samarbejde med fru Linda - eller pianist i større og mindre ensemler og bands – og meget gerne på den jazzede el. latinamerikanske side. Han har medvirket i en række sammenhænge i årenes løb, såsom: fusionsorkestret ”Patria”, Ballerup Big Band, soulorkestret ”Don Juan”, danse-/poporkesteret ”Sirup 413”, Donkeys og Johnny Campbells Orkester. Paul nåede i sit alt for korte liv også at være kontorchef i AF og key-account-manager i OFiR o.m.a..
Paul havde sine meningers mod – og gav meget gerne udtryk for det – om det så var det politiske eller det musikalske. Bl. a. kreerede han sin egen ’Emma Gad Light’, som han kaldte det – som var en vejledning for festers forløb – for alle involverede i festen.
Vi, der var med til Pauls 50 års fødselsdag i september, fatter ikke at han nu ikke er her mere – og vil savne hans venskab og engagement – men også de kritiske bemærkninger, der skulle ud ’mellem sidebenene’.

Æret være dit minde

Bisættelsen finder sted fra Torup Kirke, Torupvejen 151, 3390 Hundested
Lørdag den 30. maj kl. 11
Error processing SSI file