Musikernes 100 Mands Forening 1931


Musikernes 100 Mands Forening 1931, eller blot "100-mands Foreningen" i daglig tale, er såvel en fortsættelsessygekasse som en selskabelig forening.
Foreningen optager medlemmer, der på ansøgningstidspunktet er udøvende musiker, sanger eller musikunderviser og under 60 år.
Desuden optages medlemmer, som har faglig eller kollegial/social tilknytning til foreningen (C-medlemmer) uanset alder.

Musikernes 100 Mands Forening 1931
www.100mand.dk

Hjerteligt Velkommen til 100 mandsforeningens Hjemmeside

Formandens julehilsen 2020

Kære venner og medlemmer af 100 mandsforeningen!

Vi er i bestyrelsen enige om, at lade foreningen ”ligge i bero” – og stille og roligt - afvente udviklingen i mandepien og dens påvirkning af hele vores dagligdag og livsform – Vi er pt. gensidigt ude af øje, men dermed ikke ude af sind - og vi afventer nu blot vaccinen og at alt - stille og roligt - vil komme tilbage til ”normalen”.

Der vil derfor ikke blive afholdt nogen GF denne gang - og alle de videre planer for foreningens fremtid, vil afhænge af udviklingen.

Lad os allesammen vente tålmodigt og evt. bruge tiden til at finde på nye tiltag til en videreudvikling af vores gamle forening - og måske (hver især eller sammen) endda få gode idéer til forbedringer af den nuværende forenings status, formål, hensigt og vilkår m.m.

Kasserer Michael sender et brev ud til jer – enten pr. e-mail eller med posten (med min hilsen vedhæftet) og vi vil bestræbe os på, at holde alle orienterede, så godt som muligt, om udviklingen – Bl.a. skal kontingentets størrelse for 2021 omtales og debatteres.

Vi håber at helbredstilstanden er rigtig god og forholdsvis optimal for jer alle sammen – og kan holde Coronavirussen fra døren?

Mange kærlige hilsner og varme ønsker om en rigtig god og glædelig jul til jer alle i 100 mandsforeningen – og at vi nu går et lyst og befriende nyt år i møde, hvor alt igen kommer på rette plads – og at vi alle kan mødes på ny uden så mange dikkedarer og restriktioner – men med kys, knus og kram til vores kære, som vi har savnet!

1000 tak for jeres trofasthed og tålmodighed, kære venner!

Lad os vende styrkede tilbage, når dette mareridt engang er ovre!

På bestyrelsens og egne vegne
Jeres hengivne formand
HolgerAxel Vermehren: Samling til fest
Axel Vermehren: "Samling til fest"


Efter generalforsamlingens vedtagelse pr. 26. februar 2013 af et nyt medlemskab - C-medlem - er der nu åbnet for indmeldelse af ALLE interesserede, også selvom man har passeret den hidtil gældende aldersgrænse for indgåelse af medlemsskab på 60 år

Udskriv venligst en Indmeldelsblanket (findes i menuen til venstre) - Udfyld den - og send den til undertegnede:

Holger Rønnow
Paukevej 14
2730 Herlev

Jeg vil derefter foretage mig det fornødne vedr. kontingent m.m.

RIGTIG HJERTELIGT VELKOMMEN TIL ALLE NYE MEDLEMMER