Musikernes 100 Mands Forening 1931


Musikernes 100 Mands Forening 1931, eller blot "100-mands Foreningen" i daglig tale, er såvel en fortsættelsessygekasse som en selskabelig forening.
Foreningen optager medlemmer, der på ansøgningstidspunktet er udøvende musiker, sanger eller musikunderviser og under 60 år.
Desuden optages medlemmer, som har faglig eller kollegial/social tilknytning til foreningen (C-medlemmer) uanset alder.

Musikernes 100 Mands Forening 1931
www.100mand.dk

Hjerteligt Velkommen til 100 mandsforeningens Hjemmeside
Kære medlem af 100-mands foreningen

Årets sommerfest finder sted SØNDAG d. 28 august kl. 14:00 i M.G.Petersens familiehave på Frederiksberg.
Pris for medlemmer / gæster: 200kr / 250kr (incl. to genstande)
Kaffe/the betales separat.
Menuen er - i lighed med sidste år - koldt bord med lune indslag.
- - - 
Tilmelding til formanden senest søndag d. 21 aug. på tlf. 44915531 eller via email til: lisogholger@live.dk

Vi ses den 28!!

Mange hilsener fra kassereren

Michael

Efter generalforsamlingens vedtagelse pr. 26. februar 2013 af et nyt medlemskab - C-medlem - er der nu åbnet for indmeldelse af ALLE interesserede, også selvom man har passeret den hidtil gældende aldersgrænse for indgåelse af medlemsskab på 60 år

Udskriv venligst en Indmeldelsblanket (findes i menuen til venstre) - Udfyld den - og send den til undertegnede:

Holger Rønnow
Paukevej 14
2730 Herlev

Jeg vil derefter foretage mig det fornødne vedr. kontingent m.m.

RIGTIG HJERTELIGT VELKOMMEN TIL ALLE NYE MEDLEMMER