Musikernes 100 Mands Forening 1931


Musikernes 100 Mands Forening 1931, eller blot "100-mands Foreningen" i daglig tale, er såvel en fortsættelsessygekasse som en selskabelig forening.
Foreningen optager medlemmer, der på ansøgningstidspunktet er udøvende musiker, sanger eller musikunderviser og under 60 år.
Desuden optages medlemmer, som har faglig eller kollegial/social tilknytning til foreningen (C-medlemmer) uanset alder.

Musikernes 100 Mands Forening 1931
www.100mand.dk

Hjerteligt Velkommen til 100 mandsforeningens Hjemmeside
Vi ønsker alle vore kære medlemmer en god og glad juletid med fest, højtid og hyggeligt samvær - Eller som man nu vil fejre julen - hver især.

Tak for året, som snart er gået - med ønsket om et nyt år, der vil bringe sundhed, lykke og glæde til hver enkelt og alle dem, der står én nær - Vi ses i 2017.

På bestyrelsens vegne
Holger

Efter generalforsamlingens vedtagelse pr. 26. februar 2013 af et nyt medlemskab - C-medlem - er der nu åbnet for indmeldelse af ALLE interesserede, også selvom man har passeret den hidtil gældende aldersgrænse for indgåelse af medlemsskab på 60 år

Udskriv venligst en Indmeldelsblanket (findes i menuen til venstre) - Udfyld den - og send den til undertegnede:

Holger Rønnow
Paukevej 14
2730 Herlev

Jeg vil derefter foretage mig det fornødne vedr. kontingent m.m.

RIGTIG HJERTELIGT VELKOMMEN TIL ALLE NYE MEDLEMMER