Musikernes 100 Mands Forening 1931


Musikernes 100 Mands Forening 1931, eller blot "100-mands Foreningen" i daglig tale, er såvel en fortsættelsessygekasse som en selskabelig forening.
Foreningen optager medlemmer, der på ansøgningstidspunktet er udøvende musiker, sanger eller musikunderviser og under 60 år.
Desuden optages medlemmer, som har faglig eller kollegial/social tilknytning til foreningen (C-medlemmer) uanset alder.

Musikernes 100 Mands Forening 1931
www.100mand.dk
Indmeldelse
Medlemmer
Bestyrelse
Log ind
Arkiv

Indmeldelse

Du kan melde dig ind ved at printe, udfylde og sende denne indmeldelsesblanket til formanden. Hvis der ikke er nogen ledige medlemspladser vil du blive skrevet på venteliste og kontaktet når der er en ledig plads.

Rettigheder

3 måneder efter din indmeldelse opnår du ret til sygedagpenge og efter 6 måneders medlemskab indtræder retten til begravelseshjælp. Det er ikke astronomiske beløb, men en god hjælp til at klare dagen og vejen. For tiden udgør sygedagpengebeløbet 50,- mens hjælpen til begravelse udgør 1200,-. Du får også hjælp til at betale lægeattesten.

Kontingent

Medlemskontingentet, der består af et forsikringsbidrag samt foreningskontingent fastsættes på den årlige generalforsamlig i februar. Det udgør pt. 130,- kr i kvartalet.

Medlemskartoteket

Persondataloven kræver dit samtykke for at vi kan offentliggøre oplysninger om medlemmerne. Hvis du allerede er medlem og gerne vil være med på medlemslisten på Internettet skal du printe, udfylde og sende denne samtykkeerklæring.