Musikernes 100 Mands Forening 1931


Musikernes 100 Mands Forening 1931, eller blot "100-mands Foreningen" i daglig tale, er såvel en fortsættelsessygekasse som en selskabelig forening.
Foreningen optager medlemmer, der på ansøgningstidspunktet er udøvende musiker, sanger eller musikunderviser og under 60 år.
Desuden optages medlemmer, som har faglig eller kollegial/social tilknytning til foreningen (C-medlemmer) uanset alder.

Musikernes 100 Mands Forening 1931
www.100mand.dk
 
Musikernes 100 Mands Forening 1931
v/ Holger Rønnow
formand
Paukevej 14
2730 Herlev

Indmeldelsesblanket

Navn:

Adresse:

Postnummer og by:

Fødselsdato (år måned dag):

Telefon:

E-mail adresse:

Hjemmeside:

Jeg har gennemlæst foreningens vedtægter og melder mig hermed ind i Musikernes 100 Mands Forening 1931.
Dato og underskrift: