Musikernes 100 Mands Forening 1931


Musikernes 100 Mands Forening 1931, eller blot "100-mands Foreningen" i daglig tale, er såvel en fortsættelsessygekasse som en selskabelig forening.
Foreningen optager medlemmer, der på ansøgningstidspunktet er udøvende musiker, sanger eller musikunderviser og under 60 år.
Desuden optages medlemmer, som har faglig eller kollegial/social tilknytning til foreningen (C-medlemmer) uanset alder.

Musikernes 100 Mands Forening 1931
www.100mand.dk
Persondataloven kræver samtykke for at vi kan offentliggøre oplysninger om medlemmerne. Hvis du gerne vil være med på medlemslisten her på hjemmesiden www.100mand.dk, skal du bare udfylde og sende denne samtykkeerklæring:  


Musikernes 100 Mands Forening 1931
v/ Holger Rønnow
formand
Paukevej 14
2730 Herlev


Samtykkeerklæring

Navn:

Adresse: *

Postnr. og by: *

Fødselsdato (år måned og dag): *

Telefon:

E-mail adresse:

Hjemmeside:

Jeg giver foreningen tilladelse til at mit billede, navn, telefonnummer, E-mail adresse og hjemmeside er med på offentligt tilgængelige medlemslister (overstreg det ikke ønskede)
Dato og underskrift:* bliver ikke offentliggjort

Vedlæg gerne et vellignende portrætfoto til foreningens foto-kartotek.