Musikernes 100 Mands Forening 1931


Musikernes 100 Mands Forening 1931, eller blot "100-mands Foreningen" i daglig tale, er såvel en fortsættelsessygekasse som en selskabelig forening.
Foreningen optager medlemmer, der på ansøgningstidspunktet er udøvende musiker, sanger eller musikunderviser og under 60 år.
Desuden optages medlemmer, som har faglig eller kollegial/social tilknytning til foreningen (C-medlemmer) uanset alder.

Musikernes 100 Mands Forening 1931
www.100mand.dk

Nyt æresmedlem: Aage Bonde Larsen

Vort mangeårige kære medlem og skattede revisor Aage Bonde Larsen har vi ved en enstemmig beslutning i bestyrelsen valgt at udnævne til æresmedlem af foreningen ved den ordinære GF den 24. februar 2013 – Vi takker Aage - som har været medlem siden 1946 - mange gange for hans trofaste vedholdenhed og – ikke mindst – for hans overordentligt venlige væsen

Hjerteligt tillykke, Aage!

P.b.v.
Holger