Musikernes 100 Mands Forening 1931


Musikernes 100 Mands Forening 1931, eller blot "100-mands Foreningen" i daglig tale, er såvel en fortsættelsessygekasse som en selskabelig forening.
Foreningen optager medlemmer, der på ansøgningstidspunktet er udøvende musiker, sanger eller musikunderviser og under 60 år.
Desuden optages medlemmer, som har faglig eller kollegial/social tilknytning til foreningen (C-medlemmer) uanset alder.

Musikernes 100 Mands Forening 1931
www.100mand.dk

Elisabeth Edberg

(1947 - 2006)

Det er med stor sorg, at vi må meddele, at vi har mistet en af vore rigtig gode veninder sangerinden Elisabeth Edberg. Hun tabte, den 9. januar, kampen mod den alvorlige sygdom, som plagede hende i den senere tid. Vi havde ellers set en fremgang ved juletid, som gav håb om, at det gik den rigtige vej. Dette håb er nu slukket!

Elisabeth har gennem mange år været medlem af 100 Mands Foreningen og hermed været med til kaste glans over mange af vore festlige sammenkomster med sit søde, naturlige, jysk jordbundne væsen og gode humør.

Vore allervarmeste tanker går nu, i dyb medfølelse, til Arly, som indenfor et år har måttet lide det smertelige tab, at miste både Elisabeth og deres fælles datter. Vi håber inderligt, at du må finde trøst og styrke til at komme videre.

Farvel, kære Elisabeth - Æret være dit minde!

Lis & Holger