Musikernes 100 Mands Forening 1931


Musikernes 100 Mands Forening 1931, eller blot "100-mands Foreningen" i daglig tale, er såvel en fortsættelsessygekasse som en selskabelig forening.
Foreningen optager medlemmer, der på ansøgningstidspunktet er udøvende musiker, sanger eller musikunderviser og under 60 år.
Desuden optages medlemmer, som har faglig eller kollegial/social tilknytning til foreningen (C-medlemmer) uanset alder.

Musikernes 100 Mands Forening 1931
www.100mand.dk
Billeder fra generalforsamlingen i Skt. Tomas Kælder på Frederiksberg i 1992

Revisor Biørn Alstrup & Mogens Lund m fl


Georg Forbat, Per Sørensen & Kirsten Spelmann


'Lange' Svend, Lis Bjerring & Kai Hill


Mogens Lund, Hans Bjørn & Curt P


Per Sørensen, Kirsten Spelmann, 'Lange' Svend Nielsen


Kasserer Ragnar Balieu, Formand Rita Bonke & Curt Pedersen m fl


Rita, Ragnar, Næstformand Hans Buch Olsen, Per Sørensen & Kai Hill


Viggo Happel & Hans Buch Olsen