Musikernes 100 Mands Forening 1931


Musikernes 100 Mands Forening 1931, eller blot "100-mands Foreningen" i daglig tale, er såvel en fortsættelsessygekasse som en selskabelig forening.
Foreningen optager medlemmer, der på ansøgningstidspunktet er udøvende musiker, sanger eller musikunderviser og under 60 år.
Desuden optages medlemmer, som har faglig eller kollegial/social tilknytning til foreningen (C-medlemmer) uanset alder.

Musikernes 100 Mands Forening 1931
www.100mand.dk
Billeder fra 70-års jubilæumsfesten på Færgen Sjælland søndag den 16.september 2001

Den overdådige buffet


Der bliver gået til den...


...i det amerikanske lotteri


Rudolph og Elisabeth Edberg


Så er der gevinst !


3/4 af musikken: Georg Forbat, Gert Rostock og Henning Wellejus


Svend Johansen og Rita Bonke


Peter Vesth og Per Sørensen


Formandens tilbageblik


Dagens solist: Flemming Krøll


Kirsten og Vagn Spelmann


Ivan Liljebæk & frue


Leif Rommer & frue


Niels "Flipper" Stuart og Lis Bjerring


"Jørgine" Judi Rasmussen og Arly Deveril