Musikernes 100 Mands Forening 1931


Musikernes 100 Mands Forening 1931, eller blot "100-mands Foreningen" i daglig tale, er såvel en fortsættelsessygekasse som en selskabelig forening.
Foreningen optager medlemmer, der på ansøgningstidspunktet er udøvende musiker, sanger eller musikunderviser og under 60 år.
Desuden optages medlemmer, som har faglig eller kollegial/social tilknytning til foreningen (C-medlemmer) uanset alder.

Musikernes 100 Mands Forening 1931
www.100mand.dk
Billeder fra sommerfesten i M.G. Petersens Familiehave søndag den 24.august 2003

Der synges igennem på "slagsangen"


Sludderen går...


Girl Talk


Der lyttes intenst til musikken


Gæsterne Ingrid & Helge Søndergaard: "Find Holger !"


Dennis Batiste og Ivan Liljebæk i seriøs snak


Det medbragte gode humør


Michael: "Kroner én, kroner to, kroner tre...."


Asger Rosenberg, Steen Holkenov og Ole Ousen


Så er der serveret !
"Jeg vil så gerne eje..."


Jørn: "Træk nu en af mine numre, Rita!"
"Lille Palle" & frue


Steen, Lis og Ingrid "I den lille have i Pile Allé"


Jens Gundorph, Ann & Viggo Happel lytter til Arly's "brokker"