Musikernes 100 Mands Forening 1931


Musikernes 100 Mands Forening 1931, eller blot "100-mands Foreningen" i daglig tale, er såvel en fortsættelsessygekasse som en selskabelig forening.
Foreningen optager medlemmer, der på ansøgningstidspunktet er udøvende musiker, sanger eller musikunderviser og under 60 år.
Desuden optages medlemmer, som har faglig eller kollegial/social tilknytning til foreningen (C-medlemmer) uanset alder.

Musikernes 100 Mands Forening 1931
www.100mand.dk

Bestyrelsens beretning

ved 100 mandsforeningens ordinære GF, søndag den 1. marts 2020 i Allégde 10

God eftermiddag alle sammen – og hjerteligt velkommen til 100 mandsforeningens ordinære generalforsamling 2020. Tak til alle jer, som er mødt op her i dag i Allégade 10, for at høre nærmere om foreningens nuværende status og dens videre udvikling i tiden frem – Vi glæder os i bestyrelsen over, at I på denne måde viser jeres interesse for foreningens trivsel og - ikke mindst - er kommet for at deltage i det hyggelige samvær efter selve GF.

Siden sidste år har vi desværre mistet et af vore kære, trofaste og ældste medlemmer gennem en lang årrække: Dirigenten, kapelmesteren og klarinettisten: Aage Bonde Larsen, der afgik ved døden den 14. september - 100 år gammel. Aage blev medlem af 100 mandsforeningen i 1946 – og var en vellidt, venlig og rar mand – og tillige en værdsat regnskabsrevisor for foreningen i mange år. Aage blev, særdeles velfortjent, udnævnt til æresmedlem i 2013.

Jeg vil bede forsamlingen rejse sig i respekt, for på værdig vis at mindes Aage med et øjebliks stilhed - Æret være hans minde!

Vi afholdt vores årlige sensommerfest i Krøgers Have på Frederiksberg med god mad og drikke - og følte os igen godt tilpas og velkomne i disse hyggelige rammer – Der blev leveret dejlig underholdning, af vidt forskellig art, af flere af vores herlige, musikalske medlemmer.

Det er efter bestyrelsens mening den bedste mulighed til afholdelse af vores sommerfester, her - selvom andre forslag altid vil blive taget alvorligt, taget i betragtning og overvejet nøje.

Vi kommer imidlertid altid til det samme resultat, nemlig: At det er umuligt at gøre alle tilfreds, opfylde alles ønsker, taget de forskellige faktorer for egnethed til formålet i betragtning.

Som det fremgår af dagsordenen, er der flere poster i foreningen, som er på valg. Bl.a. skal der vælges en ny, kritisk revisor, da min frue Lis Bjerring pga. sygdom ikke stiller op.

Jeg selv har, efter 19 år på formandsposten, også overvejet om det ikke var på tide, at få nye kræfter til at overtage dette hverv – og vil derfor lade det være op til generalforsamlingen – enten at foreslå, at vi får ”nyt blod” ind på denne position – eller måske at prøve at overtale den siddende formand til at blive lidt endnu – indtil der er fundet den rette afløser på denne post?

Jeg vil så på bestyrelsens vegne afslutte denne Bestyrelsens beretning i håbet om en god og saglig GF og takke for alle medlemmernes trofasthed og opbakning i det forløbne år.

Lad os rejse os - og sammen udbringe et trefoldigt leve for vor gamle, hæderkronede forening:

100 mandsforeningen længe leve!

Holger Rønnow
formand