Musikernes 100 Mands Forening 1931


Musikernes 100 Mands Forening 1931, eller blot "100-mands Foreningen" i daglig tale, er såvel en fortsættelsessygekasse som en selskabelig forening.
Foreningen optager medlemmer, der på ansøgningstidspunktet er udøvende musiker, sanger eller musikunderviser og under 60 år.
Desuden optages medlemmer, som har faglig eller kollegial/social tilknytning til foreningen (C-medlemmer) uanset alder.

Musikernes 100 Mands Forening 1931
www.100mand.dk

Kære kammerater og gode venner! (som Jørgen Ryg sagde)

Igen i år vil jeg i forbindelse med julen, som i den grad står for døren, sende jer alle sammen en varm hilsen her i de halvtriste, grågrumsede og fugtigkolde decemberdage.

Foreningen har atter haft et godt år med en pæn medlemstilgang, men desværre også en del sygedage for enkelte. Vi håber at alle er blevet raske eller er i rigtig god bedring.

I forbindelse med sygdom har vi erfaret at det ofte kan være vanskeligt at overholde vedtægternes krav mht. at sende lægeattest osv. Dette vil vi prøve at rette op på sammen med nogle svagheder i formuleringerne af flere af vedtægternes paragraffer som vi er blevet opmærksomme på. Bestyrelsen samles netop nu i disse dage for at udarbejde et ændringsforslag til vedtægterne, som fremlægges ved den kommende generalforsamling.

Sensommerfesten i Pile Allé var igen begunstiget af vejrguderne, et flot fremmøde og og fin underholdning af Jean Zederkopff's trio. Desværre blev der ikke fotograferet så meget, så det er sparsomt med billeder fra festen. Skulle der være nogen der ligger inde med fotos fra dagen, vil vi være meget glade for at kunne benytte dem på hjemmesiden!

Der er mange gode grunde til at komme til generalforsamlingen i februar. Bl.a. er det jo den ene af kun to gange om året vi træffes - og så er det den mindst bekostelige for medlemmerne. Vi glæder os til at se så mange af jer som muligt! (der kommer selvfølgelig en reglementeret indkaldelse)

Indtil da vil jeg takke for al opbakning om vor gamle, hæderkronede forening og ønske alle en god og glad juletid og et fantastisk og festligt nyt år.

Mange venlige hilsner og på gensyn
Holger