Musikernes 100 Mands Forening 1931


Musikernes 100 Mands Forening 1931, eller blot "100-mands Foreningen" i daglig tale, er såvel en fortsættelsessygekasse som en selskabelig forening.
Foreningen optager medlemmer, der på ansøgningstidspunktet er udøvende musiker, sanger eller musikunderviser og under 60 år.
Desuden optages medlemmer, som har faglig eller kollegial/social tilknytning til foreningen (C-medlemmer) uanset alder.

Musikernes 100 Mands Forening 1931
www.100mand.dk

Kære alle sammen!

Julen er over os og dermed nærmer vi os igen et nyt år med alle de udfordringer og muligheder, det medfører. Så er det også tiden til at gøre status over det forløbne år for vor gamle forening. For at tage det ubehageligste først, har der været få, men også meget alvorligt sygdomsramte. Heldigvis er der god bedring at spore hos de pågældende og vi kan ikke udtrykke kraftigt nok, hvor meget en yderligere bedring ligger foreningen på sinde.

I den lidt mere muntre afdeling skal vi nævne Sensommerfesten i M.G. Petersens Familiehave i august måned. Jens Gundorph og Niels 'Flipper' Stuart, henholdsvis ved klaveret og på sax & fløjte, sørgede for den gode, musikalske ledsagelse af luxusplatten (med bl.a. en meget lækker røget ål) og yderligere havde kasserer Michael sammensat et fint irsk/skotsk folkemusik-indslag, som dagens overraskelse, i ledtog med Angus Rollo (klaver) og Jørn Rasmussen (trommer). Vejret og fremmødet var, traditionen tro, meget flot, men der blev efterfølgende også rejst nogen kritik af bl.a. underbemanding i det serverende personale og for høje priser på drikkevarerne. Noget vi i bestyrelsen er helt enige i og havde prøvet at undgå ved at bede om rigeligt med tjenere, da vi aftalte festen med den nye direktion. Stedets tidl. ejer Aage Sørensen & fru 'Kisser' var inviteret med, da han havde hjulpet os til den, trods alt, billige kuvertpris og Aage takkede bevæget de mange musikere, der i årenes løb havde givet haven liv og hvoraf mange er medlemmer i vor kære forening. Til de kritiske røster (og det er jo altid svært at gøre alle tilpas) kunne undertegnede tilføje, at ”Kun en tåbe frygter ikke haven!”

Til næste år, højtærede medlemmer, har vi jubilæum. Foreningen fylder 75 år - og dét skal fejres! Der har allerede i lang tid været planer om, hvor og hvordan anledningen skal manifesteres. Hvis alt falder i hak, kan man se frem til en markant celebrering af fødselsdagen. Datoen er ikke helt på plads endnu, men meget tyder på at det bliver den 27. august. Der kommer naturligvis klar besked, så snart vi har det endelige tidspunkt.

Generalforsamlingen, som den 20. februar 2006 igen bliver afholdt i 'Den Danske Kro' får man på behørig vis indkaldelse til, når tiden er inde.

Her vil jeg sætte punktum for årets 'formandshilsen' med de varmeste ønsker om en god og glad juletid til jer alle og håbet om sundhed og glæde i det i det kommende år med tak for al opbakning om den aldersstegne, men særdeles livskraftige 100 Mands Forening.

Holger