Musikernes 100 Mands Forening 1931


Musikernes 100 Mands Forening 1931, eller blot "100-mands Foreningen" i daglig tale, er såvel en fortsættelsessygekasse som en selskabelig forening.
Foreningen optager medlemmer, der på ansøgningstidspunktet er udøvende musiker, sanger eller musikunderviser og under 60 år.
Desuden optages medlemmer, som har faglig eller kollegial/social tilknytning til foreningen (C-medlemmer) uanset alder.

Musikernes 100 Mands Forening 1931
www.100mand.dk

Julehilsen fra Formanden 2006

Kære venner i 100 mands foreningen

Her ved den tilstundende juletid og det kommende årskifte sender jeg - traditionen tro - en varm julehilsen til alle medlemmerne med en slags status over det forløbne år.

Det har været et umådelig begivenhedsrigt år - på godt og ondt. Desværre har vi måttet tage afsked med fire af vore kære og trofaste medlemmer og det synes voldsomt, på et enkelt års forløb. Flere har dog givet udtryk for, at det hænger sammen med det relativt høje aldersniveau i foreningen som helhed og det er der vel også del om, men jeg tror vi alle trænger til en meget lang pause før vi igen skal til at følge nogen til deres sidste hvile.

Det er derfor så meget mere glædeligt, at den øvrige medlemsskare er ved så godt et helbred, at der ingen sygedage har været i den senere tid.

Et stort lyspunkt var også vort jubilæum og den deraf følgende meget vellykkede fest i rest. NIMB med fremragende underholdning fra flere af vore egne medlemmer, som tidligere har været nøje omtalt på hjemmesiden.

Det er også positivt at se en stadig tilgang af nye medlemmer og der er da også enkelte pladser tilbage på medlemslisten, hvis man har nogle oplagte emner, som man synes skulle ind i vores hyggelige kreds.

Alle de bedste ønsker til jer alle om en god og glad juletid og et lyst, sundt og festligt nyt år med tak for al opbakning og støtte til vor gamle hæderkronede forening i årets løb..

Vi ses til generalforsamlingen

mvh

Holger