Musikernes 100 Mands Forening 1931


Musikernes 100 Mands Forening 1931, eller blot "100-mands Foreningen" i daglig tale, er såvel en fortsættelsessygekasse som en selskabelig forening.
Foreningen optager medlemmer, der på ansøgningstidspunktet er udøvende musiker, sanger eller musikunderviser og under 60 år.
Desuden optages medlemmer, som har faglig eller kollegial/social tilknytning til foreningen (C-medlemmer) uanset alder.

Musikernes 100 Mands Forening 1931
www.100mand.dk

Jeg glæder mig i denne tid...

Kære venner – højtærede medlemmer af 100 mandsforeningen – Det er ikke alle der lovpriser den tilstundende højtid: Julen – og alt dens væsen - Men derfor kan man jo godt glæde sig – Glæde sig over at man er til – at man er sund og rask – at man har noget at stå op til – at man har nogen, man holder af – og nogen, der holder af én
Vi er for det meste så priviligerede – de fleste af os – at vi helt glemmer at påskønne dette – og at glæde os over de små lyspunkter i hverdagen
Der er flere og flere, der bliver ramt af sygdom eller kommer ud i arbejdsledighed, så alt kan da ikke beskrives lige rosenrødt

Vi har i 100 mandsforeningen en mulighed for bevare en social samhørighed - ved vort medlemskab - og vore (mindst) to årlige sammenkomster – Dette fællesskab er netop bygget på glæde over den musikalske samhørighed, der er foreningens formål – sideløbende med den bevarede sygepengeordning, der stammer fra stiftelsen i 1931 – nu i en opdateret form
Der er helt nye og spændede og væsentlige ændringer på bedding, som bestyrelsen vil fremlægge forslag om på GF – Mød derfor endelig op og vær med til disse positive tiltags realisering
Og lad os så værne om denne gamle, hæderkronede forening ved at støtte op om den – og helst udvide den med mange, nye og friske medlemmer i den kommende tid
Derfor vil vi i bestyrelsen - igen - og på det varmeste - anbefale alle vore medlemmer om at skabe så stor opmærksomhed omkring foreningen som muligt - og tilbyde ”egnede emner” medlemskab, så vi allesammen kan være med til at øge grundlaget for en solid og sund forening

Disse er mine tanker – nu hvor vi nærmer os julen og det nye år
Rigtig god jul & godt nytår til jer alle – med ønsket om alt godt
p.b.v.
Jeres ærbødige formand
Holger