Musikernes 100 Mands Forening 1931


Musikernes 100 Mands Forening 1931, eller blot "100-mands Foreningen" i daglig tale, er såvel en fortsættelsessygekasse som en selskabelig forening.
Foreningen optager medlemmer, der på ansøgningstidspunktet er udøvende musiker, sanger eller musikunderviser og under 60 år.
Desuden optages medlemmer, som har faglig eller kollegial/social tilknytning til foreningen (C-medlemmer) uanset alder.

Musikernes 100 Mands Forening 1931
www.100mand.dk

Fladalt d. 28. december 2004

Til alle medlemmer af Musikernes 100 Mands Forening 1931

Kære venner, kolleger og 100-mænd m/k

Bemærk venligst allerførst, at jeg her med udgangen af december måned ikke længere er ansat i Helsingør Kommune. I bedes derfor fremover benytte den adresse og de telefonnumre m.m., som er anført øverst til venstre på dette brev.

Siden sidste medlemsbrev (11.august) har følgende medlemmer været uarbejdsdygtige i kortere eller længere tid på grund af sygdom: NN (yderligere 38 dage), NN (52 dage), NN (20 dage), NN (120 dage), NN (31 dage) og NN (46 dage). Jeg har siden sidst, incl. udgifter til lægeerklæringer, udbetalt i alt 15.875,- kr i sygedagpenge.

Omfanget af udbetalte sygedagpenge i 2004 (i alt 33.255,- kr) slår - mig bekendt - alle tidligere ”rekorder”. Bestyrelsen er derfor enige om at foreslå en række venlige stramninger af vores vedtægter, således at vi undgår at skulle foreslå en forhøjelse af kontingentet. Forslag med begrundelser til vedtægtsændringer kan læses her.

Ved den ekstraordinære generalforsamling d. 29. august 2004 fremlagde kassereren korrigerede regnskaber for årene 2001, 2002 og 2003. Generalforsamlingen godkendte regnskaberne.

Allerede nu indvarsles generalforsamlingen 2005, som afholdes på Den Danske Kro i Nr. Farimagsgade, torsdag d. 24. Februar 2005 kl. 16. Dagsorden, vedlagt revideret regnskab for 2004 udsendes primo februar.

Jeg vedlægger tillige giroindbetalingskort til brug ved betaling af kontingent for 2005. Det koster uændret 120,- pr. kvartal, altså 480,- for hele året.

Husk, at usund fedme (”æbleform”) er noget meget menneskeligt, som for de fleste af os er kommet for at blive!!

Mange jule-nytårshilsener til jer alle!

Michael Møller Christensen
kasserer