Musikernes 100 Mands Forening 1931


Musikernes 100 Mands Forening 1931, eller blot "100-mands Foreningen" i daglig tale, er såvel en fortsættelsessygekasse som en selskabelig forening.
Foreningen optager medlemmer, der på ansøgningstidspunktet er udøvende musiker, sanger eller musikunderviser og under 60 år.
Desuden optages medlemmer, som har faglig eller kollegial/social tilknytning til foreningen (C-medlemmer) uanset alder.

Musikernes 100 Mands Forening 1931
www.100mand.dk

Kære venner i 100 Mandsforeningen

Jeg beklager, at jeg ikke kunne være til stede på GF p.g.a. Lis' uheld i Caribien. Ønsker man at læse den detaljerede beskrivelse af forløbet af uheldet, kan man klikke her og læse nærmere.

Som det fremgår af Michaels referat forløb generalforsamlingen på bedste vis. Heldigvis er jeg nu tilbage med det overskud, der skal til og tager de bemærkninger, forslag og kritik, der fremkom til GF op til debat i bestyrelsen ved førstkommende møde søndag den 26. ds. Hovedvægten (på bestyrelsesmødet) bliver iøvrigt naturligvis lagt på planlægningen af den kommende 75-års jubilæumsfest.

Håber at I alle er raske og glade!

Stor 100 mands hilsen

Holger