Musikernes 100 Mands Forening 1931


Musikernes 100 Mands Forening 1931, eller blot "100-mands Foreningen" i daglig tale, er såvel en fortsættelsessygekasse som en selskabelig forening.
Foreningen optager medlemmer, der på ansøgningstidspunktet er udøvende musiker, sanger eller musikunderviser og under 60 år.
Desuden optages medlemmer, som har faglig eller kollegial/social tilknytning til foreningen (C-medlemmer) uanset alder.

Musikernes 100 Mands Forening 1931
www.100mand.dk

Kære allesammen !

Vi nærmer os atter et nyt år for den gamle, hæderkronede forening og det er med endnu større glæde end i fjor, at vi ser tilbage på det forløbne år. Dels har der igen været meget få sygedage og tilgangen af nye medlemmer har været enorm. Vi er i skrivende stund meget tæt på de 100, også selvom vi desværre mistede vores ældste medlem: Sv. Gylling Hansen og en af de nyindmeldte: Tommy Seebach.

Ved generalforsamlingen 17.februar hos 'Sømanden' i Den Danske Kro, var der et så usædvanligt stort fremmøde, at vi frygtede at der ikke var plads nok i lokalet. Det gik heldigvis lige, men med den nye medlemstilgang, har vi til næste generalforsamling helgarderet os og bestilt hele restauranten, så ALLE skal være mere end velkomne.

Sensommerfesten i M.G. Petersens Familiehave i Pile Allé den 24.august slog alle rekorder med omkring 70 deltagende. Vejrguderne var igen med os, men der skulle meget til at løsrive sig fra den fornemme, velswingende kvartet: Steen Holkenov, Ole Ousen, Asger Rosenberg og Uno Tschicaja. Sidstnævnte var så glad for vores forening, at han straks ville meldes ind.

Det er netop nu i disse dage lykkedes, at få vores hjemmeside etableret og næsten færdiggjort. Dette skyldes ikke mindst det ærede medlem Tommy Jo, som er trådt til som webmaster med utrolig flid, dygtighed, hurtighed og effektivitet i et virkelig frugtbart samarbejde med undertegnede. Gå selv ind og tjek den ud på adressen: www.100mand.dk

For at lave en komplet medlemsliste, har vi brug for jeres underskrift på en 'Samtykkeerklæring'. Dette er et krav i Persondataloven, som vi gerne vil overholde. Man bliver opført på listen med billede, tlf.nr., E-mail og evt. hjemmeside, men kan frit vælge et eller flere af disse (eller dem alle) fra. Hvorfor skulle man? Ellers er alle de nødvendige oplysninger om foreningen at finde på siden, en masse billeder fra vores sammenkomster og her kan du også printe Samtykkeerklæringen ud, såvel som Indmeldelsesblanket og Vedtægterne til evt. kommende medlemmer. Og meget mere. Se selv!

Alle gode ønsker om en god og glad juletid og et rigtig godt nyt år til jer alle med STOR TAK for jeres opbakning om 100-mands Foreningen. Vi ses snart!

Mange venlige hilsner fra
Holger