Musikernes 100 Mands Forening 1931


Musikernes 100 Mands Forening 1931, eller blot "100-mands Foreningen" i daglig tale, er såvel en fortsættelsessygekasse som en selskabelig forening.
Foreningen optager medlemmer, der på ansøgningstidspunktet er udøvende musiker, sanger eller musikunderviser og under 60 år.
Desuden optages medlemmer, som har faglig eller kollegial/social tilknytning til foreningen (C-medlemmer) uanset alder.

Musikernes 100 Mands Forening 1931
www.100mand.dk
Indmeldelse
Medlemmer
Bestyrelse
Arkiv
Generalforsamlinger:
Regnskab 2020-2021
Referat fra den ordinære generalforsamling i 2022
Indkaldelse til den ordinære generalforsamling i 2022
Referat fra den ordinære generalforsamling i 2020
Beretning fra den ordinære generalforsamling i 2020
Indkaldelse til den ordinære generalforsamling i 2020
Regnskab 2019
Indkaldelse til den ordinære generalforsamling i 2019
Regnskab 2018
Indkaldelse til den ordinære generalforsamling i 2018
Regnskab 2017
Regnskab 2015
Referat fra den ordinære generalforsamling i 2013
Beretning fra den ordinære generalforsamling i 2013
Referat fra den ordinære generalforsamling i 2011
Referat fra den ordinære generalforsamling i 2009
Bestyrelsens beretning fra den ordinære generalforsamling i 2009
Referat fra den ordinære generalforsamling i 2008
Referat fra den ordinære generalforsamling i 2007
Beretningen på generalforsamlingen i 2007
Referat fra den ordinære generalforsamling i 2006
Referat fra den ordinære generalforsamling i 2005
Beretningen på generalforsamlingen i 2005
Referat fra den ekstraordinære generalforsamling søndag den 29.august 2004 i M.G. Petersens Familiehave
Referat fra den ordinære generalforsamling i 2004
Beretningen på generalforsamlingen i 2004
Referat fra generalforsamlingen i 2003
Beretningen på generalforsamlingen i 2003